Lejet e ndërtimit, T2 - 2022

Në tremujorin e dytë 2022 janë miratuar gjithsej 339 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 347 leje të miratuara në tremujorin e dytë 2021, duke shënuar një rënie prej 2,3 %

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al