Lejet e ndërtimit, T4 - 2021

Në tremujorin e katërt 2021 janë miratuar gjithsej 356 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 306 leje të miratuara në tremujorin e katërt 2020, duke shënuar një rritje prej 16,3 % (tab.2).

Publikimi i radhës
Lejet e ndërtimit, T1 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al