Lejet e ndërtimit, T2 - 2019

Në tremujorin e dytë 2019 janë miratuar gjithsej 310 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 270 leje të miratuara në tremujorin e dytë 2018, duke shënuar një rritje prej 14,8 %. Sipërfaqja e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja, në tremujorin e dytë 2019, është 409.548 m2, nga 292.895 m2 miratuar në tremujorin e dytë 2018, duke shënuar një rritje prej 39,8 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al