Anketa e Produkteve Industriale (PRODCOM), 2022

Gjatë vitit 2022 është prodhuar  902.064 ton naftë nga 697.662 tonë të prodhuar në vitin 2021. Prodhimi i hekurit bruto dhe forma të tjera primare në vitin 2022 shënoi vlerën 808.983 tonë nga 773.668 tonë të prodhuar në vitin 2021.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al