Tabelat e Burim-Përdorimeve, 2020

Burimet dhe Përdorimet gjithsej me çmime korrente në vitin 2020, u vlerësuan 3,362,658 milion lekë, duke shënuar një rënie në terma nominalë, prej 7,0 %, krahasuar me vitin 2019.

Publikimi i radhës
Tabelat e Burim-Përdorimeve, 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al