Tabelat e Burim-Përdorimeve, 2019

Burimet dhe Përdorimet gjithsej me çmime korrente në vitin 2019, u vlerësuan 3.615.830 milion lekë, duke shënuar një rritje në terma nominalë prej 1,7 %, krahasuar me vitin 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al