Tabelat e Burim-Përdorimeve, 2018

INSTAT publikon tabelat e konsoliduara të Burim-Përdorimeve (TBP), për vitin 2018, të cilat ofrojnë një pamje të detajuar të ekonomisë. Ato janë një instrument i rëndësishëm në analizën dhe krijimin e modeleve statistikore. Këto tabela përshkruajnë; burimet dhe përdorimet e produkteve si dhe lidhjet ndërdegësore në ekonomi.
Burimet dhe Përdorimet gjithsej me çmime korrente në vitin 2018, u vlerësuan 3,554,034 milion lekë, duke shënuar një rritje në terma nominalë, prej 3,8 %, krahasuar me vitin 2017.

Publikimi i radhës
Tabelat e Burim-Përdorimeve, 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al