Statistikat Bankare

Kompilimi i statistikave monetare dhe financiare realizohet mbështetur në "Metodika e statistikave monetare dhe financiare, Banka e Shqipërisë, Korrik 2003", e cila është hartuar në bazë të "Monetary and Financial Statististics Manual, IMF, 2000" të Fondit Monetar Ndërkombëtar.

Statistikat Monetare:

https://www.bankofalbania.org/web/Serite_kohore_22_1.php?evn=agregate_parent_sel&evb=agregate&Cgroups=13&periudha_id=5

Kursi i këmbimit:

https://www.bankofalbania.org/web/Serite_kohore_22_1.php?evn=agregate_parent_sel&evb=agregate&Cgroups=28&periudha_id=1

Raporti i Cilësisë

Kalendari

Nuk ka evente në kalendar për këtë temë
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al