Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2019

Në vitin 2019, vlera e shtuar bruto nominale u rrit me 3,31 %, krahasuar me vitin 2018. Kontributin më të lartë në këtë rritje e ka dhënë Sektori i Familjeve (S.14) me 1,61 pikë përqindje, ndërsa kontributin më të ulët e ka dhënë Sektori Financiar (S.12) me -0,04 pikë përqindje.

Publikimi i radhës
Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al