Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2017

Gjatë vitit 2017, Vlera e Shtuar Bruto Nominale u rrit me 4,9 %, krahasuar me vitin 2016. Kontributin më të lartë në këtë rritje e ka dhënë Sektori Jo-Financiar (S.11) me 3,77 pikë përqindje, ndërsa kontributin më të ulët e ka dhënë Sektori i Familjeve (S.14) me -0,20 pikë përqindje.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al