Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2021

Në vitin 2021, sipas rajoneve statistikore në nivel 1 (Republika e Shqipërisë), PBB me çmime korrente u vlerësua 1.856.172 milionë Lekë, duke shënuar një rritje në terma realë prej rreth 8,91 %, krahasuar me vitin 2020.

Publikimi i radhës
Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al