Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2020

Në vitin 2020, sipas rajoneve statistikore në nivel 1 (Republika e Shqipërisë), PBB me çmime korrente u vlerësua 1.644.077 milionë Lekë, duke shënuar një rënie në terma realë me -3,48 %, krahasuar me vitin 2019.

Publikimi i radhës
Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al