Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2019

Në vitin 2019, sipas rajoneve statistikore në nivel 1 (Republika e Shqipërisë), PBB me çmime korente u vlerësua 1.691.729 milionë Lekë, duke shënuar një rritje në terma realë prej rreth 2,11 %, krahasuar me vitin 2018.

Publikimi i radhës
Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al