Produkti i Brendshëm Bruto, T1 - 2020

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e parë të vitit 2020 i ndikuar nga situata e krijuar nga COVID-19, vlerësohet me rënie prej  2,52 %, kundrejt tremujorit të parë të vitit 2019. Kontribut pozitiv kanë dhënë degët: Bujqësi, Pyje dhe Peshkim me +0,71 pikë përqindje,  Aktivitete të pasurive të paluajtshme me +0,19  pikë përqindje dhe Arte, argëtim dhe çlodhje; aktivitete të tjera shërbimi me +0,02 pikë përqindje.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al