Lista e Institucioneve publike, pjesë e sektorit publik, 2018

INSTAT, ofron për përdoruesin listën e institucioneve publike që janë pjesë e sektorit të Qeverisë së Përgjithshme si dhe korporatat Financiare dhe Jo-financiare që janë në pronësi të entiteteve publike për vitin 2018.

Publikimi i radhës
Lista e Institucioneve publike, pjesë e sektorit publik, 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al