Statistikat e Peshkimit, 2022

Në vitin 2022, zënia e peshkut nga të gjitha kategoritë ujore, ka qenë 17.799 tonë nga 18.503 tonë që ishte në vitin 2021, duke shënuar një rënie me 3,80 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al