Statistikat e Peshkimit, 2020

Në vitin 2020, zënia e peshkut nga të gjitha kategoritë ujore, ka qenë 16.892 tonë nga 15.011 tonë që ishte në vitin 2019, duke shënuar një rritje me 12,5 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al