Statistikat e Bujqësisë, 2022

Në vitin 2022, prodhimi i drithërave është 690.854 tonë. Në qarkun e Fierit është shënuar niveli më i lartë me 171.017 tonë, pasuar nga qarqet Elbasan dhe Korçë me 95.376 tonë dhe 81.092 tonë.

Publikimi i radhës
Statistikat e Bujqësisë, 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al