Statistikat e Bujqësisë, 2021

Në vitin 2021, prodhimi i perimeve është 1.338.218 tonë, duke shënuar rritje vjetore me 3,28 %, krahasuar me vitin 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al