Statistikat e Bujqësisë, 2019

Në vitin 2019, prodhimi i perimeve është 1.258,012 tonë, duke shënuar rritje vjetore  me 7,87 %, krahasuar me vitin 2018. Niveli më i lartë i prodhimit të perimeve është në qarqet Fier me 484.366 tonë, Tiranë me 128.666 tonë dhe Berat  me 126.555 tonë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al