Statistikat e Blegtorisë, 2022

Numri i gjedhëve në vitin 2022, është 297.656 krerë. Kategoria kryesore përfaqësohet nga lopët e qumështit me rreth 87,67 % ndaj numrit gjithsej të krerëve.

Publikimi i radhës
Statistikat e Blegtorisë, 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al