Qumështi dhe Nënproduktet e tij, 2022

Në vitin 2022, sasia gjithsej e qumështit të grumbulluar rezulton rreth 110 mijë tonë. Gjatë kësaj periudhe, sasia e qumështit të lopës të grumbulluar është rreth 87 mijë tonë, duke pësuar rënie me rreth 7,8%, krahasuar me 2021.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al