Statistikat e Blegtorisë, 2019

Numri i gjedhëve në vitin 2019 është 415.609 krerë, duke shënuar rënie me 11,07 %, në krahasim me vitin 2018. Përqendrimi më i madh i numrit të krerëve është në qarkun e Fierit me 16,33 % dhe në qarkun e Elbasanit me 10,38 % ndaj numrit gjithsej të gjedhëve.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al