Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2023

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e parë 2023 arriti 111,6 kundrejt tremujorit të katërt 2020 si periudha bazë. Ndryshimi vjetor i Indeksit të Kushtimit në Ndërtim në tremujorin e parë 2023 është 5,3 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 5,0 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T2 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al