Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T4 - 2022

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e katërt 2022 arriti 110,3 kundrejt tremujorit të katërt 2020 si periudha bazë. Ndryshimi vjetor i Indeksit të Kushtimit në Ndërtim në tremujorin e katërt 2022 është 7,0 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 3,1 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al