Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T3 - 2022

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e tretë 2022 arriti 109,4 kundrejt tremujorit të katërt 2020 si periudha bazë. Ndryshimi vjetor i Indeksit të Kushtimit në Ndërtim në tremujorin e tretë 2022 është 7,2 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 2,2 %

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T4 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al