Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2022

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e parë 2022 arriti 106,0 kundrejt tremujorit të katërt 2020 si periudha bazë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al