Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T4 - 2021

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e katërt 2021 arriti 103,1 kundrejt tremujorit të katërt 2020 si periudha bazë. Ndryshimi vjetor i Indeksit të Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e katërt 2021 është 3,1 %, një vit më parë ky ndryshim ishte - 0,1 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al