Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2021

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e parë 2021 arriti 100,9, duke shënuar rritje me 0,6 %, në krahasim me tremujorin e parë 2020.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T2 - 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al