Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2020

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e parë 2020 arriti 104,3, duke shënuar rritje me 0,5 %, në krahasim me tremujorin e parë 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al