Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T3 - 2019

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e tretë 2019 arriti 103,7, duke shënuar rritje me 0,1 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al