Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Prill 2023

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Prill 2023 është 5,0 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Maj 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al