Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Mars 2023

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2023 është 5,5 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 10,4 % vërehet në grupin “Ushqime dhe pije joalkoolike”, pasuar nga grupet “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” me 6,7 %, “Argëtim dhe kulturë” me 5,5 %, “Veshje dhe këpucë” me 3,9 %, “Hotele, kafene dhe restorante” me 3,8 %, “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 3,5 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 3,2 %, “Shëndeti” me 2,2 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” dhe “Shërbimi arsimor” me 2,0 % secili dhe “Komunikimi” me 1,2 %. Nga ana tjetër, çmimet e grupit “Transporti” u ulën me 2,3 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Prill 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al