Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Janar 2023

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2023 është 7,1 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 11,8 % vërehet në grupin “Ushqime dhe pije joalkoolike”, pasuar nga grupet “Transporti” me 6,9 %, “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” me 6,7 %, “Veshje dhe këpucë” me 5,3 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 4,7 %, “Hotele, kafene dhe restorante” me 4,6 %, “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 4,1 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 3,4 %, “Shërbimi arsimor” me 3,1 %, “Shëndeti” dhe “Argëtim dhe kulturë” me 2,2 % secili dhe “Komunikimi” me 1,1 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al