Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2023

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2023 është 4,7 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al