Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Maj 2022

: Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Maj 2022 është 6,0 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 13,3 % vërehet në grupin “Transporti”, pasuar nga grupet “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 9,6 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 4,8 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 4,3 %, “Hotele, kafene dhe restorante” me 3,5 %, “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” me 3,4 %, “Veshje dhe këpucë” me 2,1 %, “Argëtim dhe kulturë” me 1,2 %, “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 1,0 %, “Shërbimi arsimor” me 0,9 % dhe “Komunikimi” me 0,8 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al