Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2022

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Korrik 2022 është 7,2 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 14,5 % vërehet në grupin “Transporti”, pasuar nga grupet “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 12,4 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 4,5 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 4,4 %, “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” me 4,2 %, “Veshje dhe këpucë” me 3,0 %, “Hotele, kafene dhe restorante” me 2,8 %, “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 2,0 %, “Shërbimi arsimor” me 1,2 %, “Shëndeti” me 1,1 %. “Komunikimi” me 0,7 % dhe “Argëtim dhe kulturë” me 0,6 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al