Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Mars 2021

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2021 është 1,4 %.

Rritja më e madhe e çmimeve prej 2,3 % vërehet në grupin “Transporti”, pasuar nga grupet “Komunikimi” me 2,1 %, “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 2,0 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,8 %, “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” me 1,5 %, “Shëndeti” 1,4 %, “Hotele, kafene dhe restorante” me 0,8 % dhe “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 0,6 %. Nga ana tjetër çmimet e grupit “Veshje dhe këpucë” u ulën me 0,1 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Prills 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al