Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Prill 2020

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Prill 2020 është 2,3 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 5,7 % vërehet në grupin “Ushqime dhe pije joalkoolike”, pasuar nga grupet “Argëtim dhe kulturë” me 3,5 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,0 %, “Transporti” me 0,6 %, “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” dhe “Hotele, kafene dhe restorante” me 0,4 % secili, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” dhe “Shërbimi arsimor” me 0,1 % secili. Nga ana tjetër çmimet e grupit “Veshje dhe këpucë” u ulën me 0,5 %, pasuar nga grupet “Shëndeti” me 0,4 % dhe “Komunikimi” me 0,3 %,

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al