Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Tetor 2019 është 1,6 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,0 % vërehet në grupin “Ushqime dhe pije joalkoolike”, pasuar nga grupet “Hotele, kafene dhe restorante me 2,5 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,4 %, “Argëtim dhe kulturë” me 0,8 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 0,7 %, “Shëndeti” me 0,4 %, “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” dhe “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 0,3 % secili, “Veshje dhe këpucë” dhe “Shërbimi arsimor”me 0,2 % secili. Nga ana tjetër çmimet e grupit “Transporti” u ulën me 0,9 % krahasuar me një vit më parë.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Nëntor 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al