Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Nëntor 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2019 është 1,8 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,7 % vërehet në grupin “Ushqime dhe pije joalkoolike”, pasuar nga grupet “Hotele, kafene dhe restorante” me 2,6 %, “Argëtim dhe kulturë” me 1,7 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,1 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 0,7 %, “Shëndeti” me 0,5 %, “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” me 0,4 %, “Shërbimi arsimor” dhe “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 0,2 % secili. Nga ana tjetër çmimet e grupit “Transporti” u ulën me 1,0 %, krahasuar me një vit më parë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al