Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2023

Në tremujorin e parë të vitit 2023, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 129,5 kundrejt vitit 2020. Krahasuar me tremujorin e parë 2022 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit shënoi një rritje me 9,4 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 17,0 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al