Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2022

Në tremujorin e katërt të vitit 2022, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 127,6 kundrejt vitit 2020. Krahasuar me tremujorin e katërt 2021 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit shënoi një rritje me 21,4 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 5,6 %.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit në tremujorin e katërt 2022 shënoi rritje me 2,3 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2022.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al