Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2022

Në tremujorin e tretë të vitit 2022, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 124,7 kundrejt vitit 2020. Krahasuar me tremujorin e tretë 2021 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit shënoi një rritje me 20,9 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 1,8 %.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit në tremujorin e tretë 2022 shënoi rritje me 2,1 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2022

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al