Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2022

Në tremujorin e dytë të vitit 2022, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 122,1 kundrejt vitit 2020. Krahasuar me tremujorin e dytë 2021 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit shënoi një rritje me 20,5 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 1,6 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al