Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2022

Në tremujorin e parë të vitit 2022, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti
118,3 duke shënuar një rritje me 17,0 % në krahasim me tremujorin e parë 2021.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al