Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2021

Në tremujorin e tretë të vitit 2021, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 103,2 duke shënuar një rritje me 4,3 % në krahasim me tremujorin e tretë 2020.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit në tremujorin e tretë 2021, shënoi rritje me 1,8 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2021.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al