Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2021

Në tremujorin e parë të vitit 2021, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti
101.1 duke shënuar një ulje me 0,6 %, në krahasim me tremujorin e parë 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al