Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2020

Në tremujorin e tretë të vitit 2020, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 98,2 duke shënuar një ulje me 4,1 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2019.
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, në tremujorin e tretë 2020, shënoi ulje me 0,8 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2020.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al