Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2020

Në tremujorin e parë të vitit 2020, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 100,9 duke shënuar ulje me 2,1 %, në krahasim me tremujorin e parë 2019.
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, në tremujorin e parë 2020, shënoi ulje me 1,2 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2019.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al